ico ico ico ico ico ico ico ico ico ico
wiadomości
Lista przyjętych na nowy rok szkolny 2024/25
Nowy plan lekcji, obowiązuje od 08.04.2024r.
filie
specjalizacje
Wykaz podręczników - Biblioteka
Statut, regulaminy, wnioski, dostępność
Procedury minimalizujące zakażenie chorobą COVID-19
Nasze sukcesy
Podstawy projektowania
Zespół problemów poznanych i wstępnie doświadczonych w ramach przedmiotu ma charakter bazowy dla całokształtu dzialań plastycznych ucznia w szkole w praktyce zawodu plastyka. Nadrzędnym celem przedmiotu jest uporządkowany przekaz uniwersalnych zasad języka plastycznego w warstwach: źródłowej, znaczeniowej i praktycznej. W nauczaniu przedmiotu istotna jest poznawcza wartość intelektu, wyobraźni oraz umiejętności manualne.

Wiadomości z podstaw projektowania


W trakcie realizacji zajęć uczeń poznaje specyfikę projektowania plastycznego, którego priorytetem jest forma. Rozpoznaje charakterystyczne cechy projektowania plastycznego, odróżniające je od innych sposobów projektowania.

Działania projektowe


Uczeń posługuje się różnorodnymi środkami wyrazu na płaszczyźnie i w przestrzeni, realizuje rozwiązania kompozycyjne, tworzy iluzję przestrzeni na płaszczyźnie. Planuje pracę dzieląc ją na frazy: koncepcyjna, realizacji i dokumentacji. Uczniowie tworzą kompozycje z wykorzystaniem litery i układu literniczego, w oparciu o zasady typografii i edycji tekstu akapitowego oraz ozdobnego. W działaniach twórczych poznają i stosują zasady tworzenia dokumentacji technicznej i prezentacji własnych dokonań. Ponadto posługują się tradycyjnymi oraz nowoczesnymi technikami i technologiami pracy (np. grafika trójwymiarowa).

Interpretacja natury oraz kreacja z natury i wyobraźni


Każdy uczeń przygotowuje materiał wyjściowy do projektu, posługując sie różnymi źródłami inspiracji. Interpretuje naturę, transormując ją na określone środki wyrazu. Realizuje ćwiczenia z wyobraźni i dokonuje oceny wartości artystycznych i estetycznych prac zrealizowanych w ramach przedmiotu.
dodano dnia: 2017-01-31 08:18:18, przez:Łukasz Pawlików

Prace naszych uczniów

Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie
ul. Grodzka 19
48-300 Nysa
tel./fax. 077 433 35 16
e-mail: oart@powiat.nysa.pl