ico ico ico ico ico ico ico ico ico ico
wiadomości
Nabór na nowy rok szkolny 2024/25
Nowy plan lekcji, obowiązuje od 08.04.2024r.
filie
specjalizacje
Biblioteka
Statut, regulaminy, wnioski, dostępność
Procedury minimalizujące zakażenie chorobą COVID-19
Nasze sukcesy
Fotografia artystyczna i realizacja obrazu filmowego
Podstawowym celem nauki przedmiotu fotografia artystyczna jest świadome i umiejętne posługiwanie się obrazem fotograficznym, niezbędnym do funkcjonowania i komunikowania się we współczesnym świecie. Uczeń w procesie kształcenia zdobywa wiedzę z zakresu historii fotografii, społecznych aspektów tej metody utrwalania obrazu, analizy fotograficznej, techniki i technologii klasycznego obrazu fotograficznego.

Prace naszych uczniów
W procesie nauczania uczeń poznaje możliwości nowoczesnych narzędzi cyfrowych, fotograficznego obrazowania, i tworzenia obrazów przy pomocy zaawansowanych programów komputerowych. Fotografia jest przedmiotem interdyscyplinarnym co oznacza, że niezbędna będzie uczniowi wiedza także z innych przedmiotów takich jak malarstwo, rysunek, podstawy projektowania czy informatyka. Jeśli weźmie się pod uwagę także społeczne aspekty fotografii i to jak nowe technologie wpływają na rozwój tego przedmiotu to okaże się, że uczniom niezbędna będzie także wiedza z socjologii. Uczeń w trakcie realizacji przedmiotu będzie wykorzystywał nowoczesne technologie, social media i programy komputerowe do grafiki rastrowej.autorka: Izabela Dudek, klasa III OSSP

Wiadomości z zakresu fotografii


Uczeń, po zakończeniu edukacji, będzie potrafił wykazać się podstawową wiedzą z zakresu historii fotografii. Będzie rozróżniał i definiował poszczególne rodzaje zdjęć. Bez porblemu rozpozna poszczególne elementy budowy obrazu fotograficznego, a także będzie potrafił poprawnie posługiwać się programami komputerowymi niezbędnymi do obróbki cyfrowej obrazu.
Uczniowie będą potrafić określić możliwości współczesnych aparatów fotograficznych jak i pozanają w teorii i praktyce pracę przyrzdów optycznych. Pozanają podstawowe rodzaje źródeł światła i ich zastosowanie w fotografii artystycznej. Ponadto uczeń będzie dostrzegał rolę fotografii artystycznej we współczesnym świecie, zrozumie znaczenie autoprezentacji i przedstawiania realizowanych prac.Działania warsztatowe


Uczeń będzie umiejętnie i bezpiecznie koszystał ze sprzętu i urządzeń fotograficznych, dobierze odpowiedni sprzęt do wykonywanego zadania, zaplanuje kolejne etapy pracy od koncepcji do realizacji zadania fotograficznego. W trakcie zajęć uczeń wykorzysta zdobytą wiedzę informatyczną do pracy nad fotografią przy komputerze. Będzie potrafił dokonać korekcji obrazu, fotomontażu i retuszu wykonanych zdjęć.
Kreacja obrazu fotograficznego


Uczniowie, w czasie zajęć, będą nakreślać plan realizowanego projektu. Wprowadzą nowatorskie i eksperymentalne działania, korzystając z możliwości innych dziedzin artystycznych, a także informatyki (grafika rastrowa + grafika 3D). Włączą do swoich projektów najnowsze osiągnięcia techniki i technologii. Wykorzystają dorobek innych fotografów do zdobycia odpowiedniej wiedzy jak i inspiracji.

graf graf
dodano dnia: 2017-01-31 08:18:18, przez:Łukasz Pawlików

Prace naszych uczniów

Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie
ul. Grodzka 19
48-300 Nysa
tel./fax. 077 433 35 16
e-mail: oart@powiat.nysa.pl