ico ico ico ico ico ico ico ico ico ico
wiadomości
Nabór na nowy rok szkolny 2024/25
Nowy plan lekcji, obowiązuje od 08.04.2024r.
filie
specjalizacje
Biblioteka
Statut, regulaminy, wnioski, dostępność
Procedury minimalizujące zakażenie chorobą COVID-19
Nasze sukcesy
Rysunek i malarstwo
Rysunek i malarstwo to główne przedmioty artystyczne, obowiązkowe we wszystkich typach szkół plastycznych. Malarstwo kształci myślenie plastyczne, kształtuje świadomość artystyczną i samoocenę. Uczeń zdobywa w naszej szkole umiejętności warsztatowe przede wszystkim w działaniach praktycznych. Każde zadanie praktyczne rozpoczyna się od komentarza teoretycznego, w którym nasi nauczyciele wyjaśniają cele zadania, wprowadzają w zagadnienia z zakresu formy dzieła oraz przybliżają wybraną przez ucznia technikę.

Wiadomości z zakresu rysunku i malarstwa


Każdy uczeń w naszej szkole uczy się rozróżniać i definiować podstawowe terminy związane z formą działa sztuki rysunkowej i malarskiej. Rozpoznaje podstawowe techniki rysunku i malarstwa (rysunek ołówkiem, sepią, sangwiną, piórkiem, tuszem, farbami wodnymi i olejowymi). Uczniowie rozpoznają techniki rysunku i malarstwa, dobierają i definiują środki wyrazu plastycznego charakterystyczne dla danej dyscypliny. Rozróżniają w rysunku i malarstwie treść oraz formę. Ponadto potrafią odtworzyć analitycznie rzeczywistość i ją poprawnie zinterpretować. Absolwenci naszej szkoły rozumieją zależność rysunku i malarstwa od uwarunkowań zewnętrznych i przeżyć emocjonalnych.Działania warsztatowe


Uczniowie sprawnie posługują się podstawowymi technikami rysunku i malarstwa, eksperymentują, stosują techniki niekonwencjonalne. Świadomie posługują się środkami wyrazu plastycznego, charakterystycznymi dla rysunku i malarstwa. Komponują na płaszczyźnie, stosuje poprawną konstrukcję, proporcje, skalę. W malarstwie uczeń zwraca uwagę na barwę i właściwą formę obrazu.Uczeń, w czasie zajęć, wykonuje szkice i kompozycje studyjne w oparciu o naturę i wyobraźnię (studia postaci, pejzażu, marwej natury).Nasi uczniowie wykonują kompozycje w określonych formatach, dokonują analizy i syntezy formy w rysunku i malarstwie.

Interpretwanie natury oraz kreacja z natury i wyobraźni


W czasie zajęć uczniowie interpretują rzeczywistość, wyrażając własne odczucia i emocje artystyczne. Dokonują analizy różnorodnych zjawisk artystycznych i logicznie je wykorzystują w indywidualnym procesie tworzenia. Uczniowie świadomie i właściwie dobierają środki wyrazu artystycznego do koncepcji pracy i wypracowują własny język artystyczny. Przedstawiają, formułują i interpretują pojęcia i idee w zakresie rysunku i malarstwa. Potrafią ocenić własne osiągnięcia i dokonują oceny wartości artystycznej, estetycznej i technicznej dzieł sztuki z zakresu rysunku i malarstwa.dodano dnia: 2017-01-31 08:18:18, przez:Łukasz Pawlików

Prace naszych uczniów

Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie
ul. Grodzka 19
48-300 Nysa
tel./fax. 077 433 35 16
e-mail: oart@powiat.nysa.pl