Idź do treści

Menu główne:


LICEUM PLASTYCZNE


NABÓR DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH
I LICEUM PLASTYCZNEGO W NYSIE NA ROK SZKOLNY 2013/14!


Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie
ogłasza nabór na rok szkolny 2014/2015 do
Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Nysie
i Liceum Plastycznego w Nysie
oraz oczekuje na zgłoszenia zainteresowanych osób.

WNIOSEK DO
SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH

WNIOSEK DO
LICEUM PLASTYCZNEGO

ZASADY
REKRUTACJI DO
SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH

ZASADY
REKRUTACJI DO
LICEUM PLASTYCZNEGO
Dokumenty potrzebne do złożenia w szkole:

  • Wniosek ( do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej)
  • Zaświadczenie do uczęszczania do klasy szóstej szkoły podstawowej
  • Zaświadczenie ( od lekarza) o możliwości podjęcia nauki w Szkole Sztuk Pięknych lub Liceum Plastycznym.
  • Zdjęcia(2 szt.)
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (w dniu zakończenia roku szkolnego)
  • Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu ( w dniu zakończenia roku szkolnego)Uchwała Nr. X/86/11 Rady Powiatu z dnia 28.X.2011r.
w sprawie utworzenia z dniem 1 września Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Nysie

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych oparta będzie na podbudowie programowej 6-letniej szkoły podstawowej, nauka trwa 6 lat, obejmuje przedmioty ogólnokształcące i plastyczne. Nauka przebiega 2 etapowo:
- 3-letnie gimnazjum, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin gimnazjalny,
- 3-letnie liceum kończy się egzaminem dyplomowym i egzaminem maturalnym.

Uchwała Nr. X/87/11 Rady Powiatu z dnia 28.X.2011r.
w sprawie utworzenia z dniem 1 września Liceum Plastycznego w Nysie

Liceum Plastyczne oparte będzie na podbudowie programowej gimnazjum, nauka trwa 4 lata, obejmuje przedmioty ogólnokształcące i plastyczne. Edukacja kończy się egzaminem dyplomowym i maturalnym. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy: plastyk - uprawniający do wykonywania zawodu plastyka.


Nabór do Szkoły Sztuk Pięknych kierowany jest głównie do uczniów klas 6 Szkół Podstawowych województwa opolskiego i nie tylko.

Nabór do Liceum Plastycznego kierowany jest do uczniów 3 klas Gimnazjum z województwa opolskiego i nie tylko.

Siedzibą szkół plastycznych jest budynek Ogniska Artystycznego w Nysie przy ul. Grodzkiej 19.
Szczegółowe informacje na temat możliwości kształcenia w Liceum Plastycznym i Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych - programu nauczania, wymogów jakie musi spełnić kandydat i inne, można uzyskać w Ognisku Artystycznym w Nysie.Powrót do treści | Wróć do menu głównego