ico ico ico ico ico ico ico ico ico ico
wiadomości
plan lekcji
filie
regulaminy i wnioski
specjalizacje
Nabór 2020/21
Biblioteka
Podręczniki na rok 2020/21
Procedury minimalizujące ryzyko zakażenia chorobą COVID-19
Regulamin kształcenia na odległość
Regulamin pracy Liceum Sztuk Plastycznych i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Nysie dotyczący kształcenia na odległość (od 19.10.2020 r.)

1. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są wszyscy uczniowie oraz pracownicy Szkoły.

2. Od dnia 19.10.2020 r. następuje zmiana w prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

3. Uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych oraz Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Nysie biorą udział w zajęciach zdalnych. Wyjątkiem są niektóre zajęcia praktyczne, które odbywają się w formie stacjonarnej. Należą do nich: przedmioty ze specjalizacji, rzeźba, rysunek i malarstwo. W celu zapewnienia uczniom i pracownikom w czasie przebywania w szkole bezpieczeństwa, plan lekcji z dniem 26.10.2020 r. został zmieniony. W czasie przebywania na terenie Szkoły uczniów i pracowników obowiązuje przestrzeganie wszystkich procedur związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2 wywołującym chorobę Covid-19 (regulamin dostępny na stronie Szkoły).

4. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez szkolną psycholog odbywają się w formie zdalnej według nowego planu.

5. Biblioteka szkolna i gabinet psychologa funkcjonują bez zmian.

6. Uczniowie, którzy zamieszkują w szkolnym internacie mogą z niego korzystać w dniu i w przeddzień, odbywania lekcji w trybie stacjonarnym.

7. Zajęcia zdalne odbywają się z wykorzystaniem e-dziennika UONET+ oraz platformy w pakiecie Office 365 -Microsoft Teams. Nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia w trybie zdalnym są zobligowani do pracy na tej platformie zgodnie z nowym planem lekcji.

8. Praca na platformie Microsoft Teams w żadnym wypadku nie zwalnia nauczycieli z obowiązku pracy w e-dzienniku (również związanej z pełnieniem funkcji wychowawcy). Warunkiem wpisania obecności jest aktywność ucznia na platformie Micorsoft Teams w trakcie trwania lekcji. Obecność ucznia oznaczana jest zapisem „KNO”, natomiast nieobecność znakiem „-”.

9. Szkoła zapewnia możliwość odbycia zajęć w formie zdalnej uczniom, którzy nie mają możliwości wzięcia w nich udziału, będąc w domu- udostępnia połączenie internetowe i komputer/laptop tylko na terenie szkoły- ZSiPA. Taką potrzebę należy zgłosić Dyrektorowi Szkoły.

10. Zaleca się, by lekcja on– line trwała 30 minut. Pozostałe 15 minut lekcji należy pozostawać do dyspozycji uczniów, np. prowadzić indywidualne konsultacje, odpowiadać na pytania uczniów dot. lekcji czy pozostawić czas uczniom na uzupełnienie notatek.

11. Ocenianie ucznia odbywa się zgodnie ze Statutem Szkoły. Wszelkie decyzje dotyczące ilości, rodzaju i form ocenianych prac podejmuje nauczyciel przedmiotu. Zaleca się wykorzystanie możliwości, jakie daje platforma Microsoft Teams.


dodano dnia: 2020-10-23 15:05:23, przez:

Prace naszych uczniów

Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie
ul. Grodzka 19
48-300 Nysa
tel./fax. 077 433 35 16
e-mail: oart@powiat.nysa.pl