LSP kl. I B
Data publikacji: 06.09.2016

  Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1.
8,00-8,45
j.polski
Anna Jurasz
121
R historia sztuki gr.2
Maria Magierowska-Truty
209
rzeĽba gr.2
Teresa Fraidenberg-Szkwyra
001
  matematyka gd
Mariola Szewczyk
201
2.
8,50-9,35
chemia
Bronisław Wi¶niowski
209
historia sztuki gr.2
Maria Magierowska-Truty
209
rzeĽba gr.2
Teresa Fraidenberg-Szkwyra
001
podstawy projektowania gr.2
Andrzej Jaworski
111
historia
Grzegorz Wraga
115
3.
9,40-10.25
matematyka
Mariola Szewczyk
201
informatyka gr.2
Wiesław Gryll
113
projektowanie multimedialne gr.2
Paweł Syposz
115
techniki malarskie i pozłotnicze
Katarzyna Wójcik-Respendowicz
110
j.angielski
Beata Zubek
115
4.
10,40-11.25
zaj. z wych.
Marcin Bednarczyk
216
podstawy fotografii i filmu gr.2
Paweł Syposz
113
projektowanie graficzne
Ryszard Szymończyk
115
techniki malarskie i pozłotnicze
Katarzyna Wójcik-Respendowicz
110
historia
Grzegorz Wraga
115
5.
11,30-12.15
geografia
Janusz Łabu¶
209
j.polski
Anna Jurasz
121
projektowanie graficzne
Ryszard Szymończyk
115
j.hiszpański
Bożena Tarnowska
115
j.niemiecki
Anna Wraga
111
j.polski
Anna Jurasz
121
6.
12,20-13.05
rysunek i malarstwo gr.2
Marcin Bednarczyk
202
j.polski
Anna Jurasz
121
muzyka
Dariusz Orłowski
209
j.angielski
Beata Zubek
115
W - F
Paweł Kłoda
Carolinum sala gimnastyczna
7.
13,25-14.10
rysunek i malarstwo gr.2
Marcin Bednarczyk
202
raligia
Tomasz Cymbalista
217
matematyka
Mariola Szewczyk
201
j.angielski
Beata Zubek
115
W - F
Paweł Kłoda
Carolinum sala gimnastyczna
8.
14,15-15.00
rysunek i malarstwo gr.2
Marcin Bednarczyk
202
biologia
Janusz Łabu¶
209
raligia
Tomasz Cymbalista
209
fizyka
Krystyna Lech-Rzasa
209
W - F
Paweł Kłoda
Carolinum sala gimnastyczna
9.
15,05-15.50
    historia i terażniejszo¶ć
Andrzej Koziar
121
  eduk. dla bezp.
Janusz Łabu¶
209
10.
15.55-16.40
    historia i terażniejszo¶ć
Andrzej Koziar
121
   
Poniżej tabeli ...